U zavisnosti od mesta isporuke, vreme isporuke može da varira. Bićete obavešteni o tome od strane našeg operatera.

Pravo na odustanak od porudžbine

Kupovina i prodaja koja se obavlja preko Web sajta podrazumeva da je između ugovornih strana zaključen ugovor na daljinu, te u tom smislu, Korisnik (tj. kupac) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od porudžbine (tj. ugovora), bez navođenja razloga, pod sledećimi uslovima:

  • - da u roku od 14 dana od dana prijema robe/proizvoda pošalje La Fantani pismeno obaveštenje o odustanku od porudžbine (tj. ugovora) na obrascu koji se može preuzeti na ovom sajtu, ili na drugi nedvosmislen način;
  • - obaveštenje o odustanku treba poslati na adresu: Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd, Rakovica ili na e-mail adresu office@lafantana.rs

U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisinik je dužan da vrati robu La Fantani ili licu ovlašćenom od strane La Fantane, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obaveštenje o odustanku. U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, La Fantana će Korisniku izvršti povraćaj uplate, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku. La Fantana zadržava mogućnost da odloži povraćaj uplate, dok ne dobije robu koju Korisnik treba da vrati ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao La Fantani, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.

Povraćaj uplate biće izvršen na tekući račun Korisnika, bez obzira na sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, za šta Korisnik daje izričitu saglasnost pristankom na ova Pravila i Uslove.

U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik:

  • - snosni isključivo direktne troškove vraćanja robe;
  • - je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat umanjenja vrednosti robe utvrđuje ovlašćeno lice u La Fantani, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Korisniku. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.

Kada je u pitanju isporuka proizvda namenjenih za ljudsku ishranu – hrana i piće, koji se dostavljaju zapečaćeni, Korisnik nema pravo odustanka od porudžbine proizvoda koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Preuzmite obrazac za odustajanje od kupovine
© Lafantana 2023, sva prava zadržana. Razvoj

Nije moguće poručiti DOPUNA pakete ukoliko ne posedujete ni jednu povratnu bocu.

Molim vas da pri prvoj kupovini izaberete željeni START paket koji podrazumeva kupovinu 3, 4, 6, 8 ili 10 boca sa La Fantana prirodnom mineralnom vodom. Svi START paketi uključuju boce za višekratnu upotrebu sa La Fantana vodom, metalni stalak i slavinu.

Pri svakoj sledećoj kupovini, poručujete odgovarajući DOPUNA paket 3, 4, 6, 8 ili 10 u skladu sa START paketom koji ste uzeli. Ukoliko želite poručiti više boca vode nego što ste prvobitno izabrali u START paketu, poručite veći DOPUNA paket i obeležite koliko imate povratnih praznih boca. Svaka boca za koju nemate da date povratnu ambalažu se doplaćuje 528.57 dinara.