U zavisnosti od mesta isporuke, vreme isporuke može da varira. Bićete obavešteni o tome od strane našeg operatera.

Isporuka i plaćanje

Isporuke proizvoda La Fantana će vršti besplatno, na teritoriji Republike Srbije.

Rok isporuke za centar grada sedišta ili ogranaka DOBAVLJAČA je 48 časova, računajući od dana registrovanja porudžbine. Rok isporuke van centra grada sedišta ili ogranaka DOBAVLJAČA je 7 dana, računajući od dana registrovanja porudžbine.

Minimalna vrednost proizvoda za isporuku je 1.200 RSD.

Ukoliko Korisnik odbije isporuku ili ne obezbedi lice na mestu isporuke da primi isporuku na dan određen za isporuku, smatraće se da je odustao od porudžbine.

Sve isporuke Korisniku od strane La Fantne će se vršiti po osnovu otpremnica.


Prilikom isporuke proizvoda, La Fantana će Korisniku izdati odgovarajući račun i fiskalni odsečak. Korisnik je dužan da plaćanja po računu izvrši gotovinski prilikom isporuke proizvoda. La Fantana će odbiti da izvrši isporuku proizvoda ukoliko Korisnik prilikom isporuke odbije da izvrši plaćanje računa.

Kontaktirajte nas
© Lafantana 2022, sva prava zadržana. Razvoj